תקציר פירוק לגורמים עפ״י הנוסחה להפרש ריבועים

פירוק לגורמים בעזרת הנוסחה להפרש הריבועים, דוגמה ב׳