תקציר עמ' 33 - ת. 9, 18

פירוק לגורמים על ידי הוצאת גורם משותף