תקציר פירוק לגורמים ע״י הוצאת גורם משותף

פירוק לגורמים על ידי הוצאת גורם משותף, דוגמה א׳