תקציר עמ' 29 - ת. 85

פתרון תרגיל בנושא ביטול שורש במכנה