תקציר ביטול שורש במכנה

כתיבת ביטוי אלגברי המכיל שורש במכנה כביטוי ללא שורש במכנה, דוגמה ד׳