תקציר עמ' 28 - ת. 75

פתרון תרגיל בנושא הוצאת המספר השלם הגדול ביותר מתוך השורש