תקציר עמ' 28 - ת. 54

פתרון תרגיל בנושא הכנסת גורם לתוך השורש