תקציר הוצאת גורם מתוך השורש

דוגמה להוצאה מתוך השורש של כופל שמופיע לפני השורש, דוגמה ג׳