תקציר עמ' 28 - ת. 37, 46

ביצוע חישובים בעזרת חוקי השורשים