תקציר הגדרות השורש

הגדרת שורש ריבועי, הגדרת שורש מסדר n, פעולת הוצאת השורש