תקציר עמ' 24 - ת. 55  ו'

פתרון תרגיל מסכם בנושא חזקות עם מעריך השווה לאפס ומעריך שלילי