תקציר עמ' 23 - ת. 50

פתרון תרגיל בנושא חזקות עם מעריך השווה לאפס ומעריך שלילי, חישוב ללא מחשבון