פתרון תרגיל בנושא חזקות עם מעריך השווה לאפס ומעריך שלילי, חישוב ללא מחשבון