תקציר עמ' 23 - ת. 40

פתרון תרגילים בנושא חזקות עם מעריך השווה לאפס ומעריך שלילי