תקציר עמ' 23 - ת. 7, 19

פתרון תרגילים בסיסיים בנושא חזקות עם מעריך השווה לאפס ומעריך שלילי