תקציר עמ' 21-20 - ת. 28, 44

פתרון תרגילים בנושא חוקי החזקות