תקציר חוקי החזקות

חמשת חוקי החזקות, דוגמאות לחישובים