תקציר עמ' 20 - ת. 8, 18

פעולות החזקה וסדר פעולות החשבון עם חזקה