תקציר הגדרת החזקה

הגדרת החזקה, בסיס החזקה, מעריך החזקה