תקציר משוואה ממעלה ראשונה עם משתנה אחד

פתרון משוואה ממעלה ראשונה עם משתנה אחד, דוגמה א׳, עמ. 16 - ת. 3