תקציר עמ' 18 - ת. 57

פתרון תרגיל מסכם בנושא מערכת של שתי משוואות ממעלה שנייה עם שני משתנים