תקציר עמ' 17 - ת. 50

פתרון מערכת של שתי משוואות ממעלה שנייה עם שני משתנים