תקציר עמ' 17 - ת. 47

פתרון מערכת של שתי משוואות ממעלה שנייה עם שני משתנים