תקציר עמ' 17 - ת. 45

פתרון תרגיל מסכם בנושא משוואה ריבועית עם משתנה אחד