תקציר עמ' 17 - ת. 44

פתרון משוואה ריבועית עם משתנה אחד