תקציר עמ' 17 - ת. 32

פתרון משוואה ריבועית עם משתנה אחד