תקציר עמ' 17 - ת. 29

פתרון משוואה ריבועית עם משתנה אחד