תקציר עמ' 17 - ת. 27

פתרון משוואה ריבועית עם משתנה אחד