פתרון משוואה ריבועית עם משתנה אחד, נוסחת השורשים, דוגמה ד׳