תקציר משוואות ריבועיות עם משתנה אחד

פתרון משוואה ריבועית עם משתנה אחד, נוסחת השורשים, דוגמה ד׳