תקציר עמ' 13 - דוגמה ג'

פתרון מערכות של שתי משוואות ממעלה ראשונה עם שני משתנים, השוואת מקדמים