פתרון מערכות של שתי משוואות ממעלה ראשונה עם שני משתנים, השוואת מקדמים