תקציר מערכות של שתי משוואות ממעלה ראשונה עם שני משתנים

פתרון מערכות של שתי משוואות ממעלה ראשונה עם שני משתנים, השוואת מקדמים,  דוגמה ב׳