תקציר עמ׳ 16 - ת. 12

פתרון משוואה ממעלה ראשונה עם משתנה אחד, מציאת מכנה משותף