תקציר עמ׳ 16 - ת. 8

פתרון משוואה ממעלה ראשונה עם משתנה אחד, מציאת מכנה משותף