תקציר עמ׳ 16 - ת. 6

פתרון משוואה ממעלה ראשונה עם משתנה אחד, פתיחת סוגריים כפולים