תקציר עמ' 308 - ת. 20

פתרון תרגיל מסכם בנושא משפט תלס והרחבותיו, חישוב אורכי קטעים במשולש