תקציר עמ' 307 - ת. 17

משפט תלס והרחבותיו - תרגילים שונים (טרפז)