תקציר עמ' 303-302 - דוגמאות ד' - ה'

פתרון תרגילים שונים (במשולש וטרפז) בעזרת משפט תלס