תקציר עמ' 305 - ת. 4ו

פתרון תרגיל יסודי בנושא ההרחבה השנייה של משפט תלס, מציאת אורכי קטעים בסרטוט