פתרון תרגיל יסודי בנושא ההרחבה השנייה של משפט תלס, מציאת אורכי קטעים בסרטוט