תקציר הרחבה שנייה של משפט תלס

ניסוח ההרחבה השנייה של משפט תלס, דוגמה ג׳