תקציר עמ' 305 - ת. 3ה

פתרון תרגיל יסודי בנושא ההרחבה הראשונה של משפט תלס, מציאת אורכי קטעים במשולש