תקציר הרחבה ראשונה של משפט תלס

ניסוח ההרחבה הראשונה של משפט תלס, דוגמה ב׳