תקציר עמ' 304 - ת. 2ג

חישוב אורך קטע בעזרת משפט תלס