תקציר עמ' 304 - ת. 1ד

חישוב אורך קטע בעזרת משפט תלס