תקציר משפט תלס

משפט תלס, הוכחת משפט ומסקנה, דוגמה א׳