תקציר עמ' 311 - ת. 6

הוכחות ומציאת צלעות בעזרת המשפט ההפוך למשפט תלס