תקציר עמ' 311 - ת. 3א

מציאת קטעים מקבילים וחישוב אורך קטע על פי משפט תלס