תקציר המשפט ההפוך למשפט תלס

המשפט ההפוך למשפט תלס - הוכחה