תקציר עמ' 286 - ת. 26

פתרון תרגיל חזרה מסכם בנושא ריבוע, הוכחה כי מרובע מסוים הוא מעוין