תקציר עמ' 285 - ת. 20

פתרון תרגיל חזרה בנושא מעוין, הוכחה כי מרובע מסוין הוא מלבן