פתרון תרגיל חזרה בנושא מעוין, הוכחה כי מרובע מסוין הוא מלבן