תקציר עמ' 285 - ת. 22

פתרון תרגיל חזרה בנושא ריבוע