תקציר עמ' 283 - ת. 9

פתרון תרגיל חזרה בנושא מלבן, הוכחה כי מרובע מסוים הוא מלבן